Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Vrijstelling schoolbezoek

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Uitzonderingen en de daarbij behorende regels vindt u in de schoolgids. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op de website van de leerplichtambtenaar.  

Hoe dient u een aanvraag in?

U kunt verlof aanvragen door het "Formulier vrijstelling schoolbezoek gewichtige omstandigheden" of het "Formulier vrijstelling schoolbezoek vakantie" in te vullen. U dient de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in te vullen. De formulieren kunt u hier downloaden of opvragen bij school. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar directie.dickbrunaschool@stichtingklasse.nl. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.

De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' meer dan 10 schooldagen betreft, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. Deze neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.