YPE html>

Dick Brunaschool - Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan beschreven in onderstaand document en vindt u ook terug in onze jaarkalender.

Informatie verlof

Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties kunnen via Social Schools ingediend worden. U dient de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in te vullen. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' meer dan 10 schooldagen betreft, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. Deze neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.