Tevredenheid

Tevredenheid

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Oudertevredenheid
Wij zien ouders als de belangrijkste partner in de begeleiding van het kind. Hierbij is een open communicatie en goede sfeer belangrijk. Als school zijn we actief bezig met het realiseren van een goede vertrouwensrelatie met de ouders, zodat we het beste onderwijs voor het kind kunnen bieden. 

Om goed aan te kunnen sluiten bij de verwachtingen die ouders hebben van onze school, nemen wij op regelmatige basis een oudertevredenheidsonderzoek af. 

Ouders geven de Dick Brunaschool een 8,6! Bekijk hier het rapport. 
 
Leerlingtevredenheid
Wanneer leerlingen met plezier naar school gaan, heeft dit direct invloed op het leren. Om met plezier naar school te kunnen gaan, dien je als school een veilige en prettige te creëren. Wij zijn ons hiervan bewust en proberen dit elke dag, met elkaar, te realiseren. De Vreedzame School gebruiken wij hier als handvat voor.

Wij vinden het belangrijk om het welbevinden van onze leerlingen in kaart te brengen. Daarom nemen wij op regelmatige basis een leerlingtevredenheidsonderzoek af. 

Leerlingen geven de Dick Brunaschool een 8,7! Bekijk hier het rapport.