LeerKRACHT

LeerKRACHT

Elke dag een beetje beter

Op de Dick Brunaschool werken wij met de verbeteraanpak van Stichting LeerKRACHT. Onderzoek laat zien wat het verschil maakt in de kwaliteit van het onderwijs: schoolleiders en leraren die samen het onderwijs verbeteren. Zij bereiken meer met hun leerlingen. Een verbetercultuur maakt dat je elke dag bezig bent met kwaliteitsverbetering en dus samen aan nóg beter onderwijs werkt. Deze verbeteraanpak creëert zo'n verbetercultuur. 
 
Randvoorwaarden
Om deze verbeteraanpak goed in kunnen zetten voldoen wij aan de drie randvoorwaarden: 

- Ambitie: aan het begin van elk schooljaar formuleren wij als school duidelijke ambities en bepalen we aan welke onderwijsinhoudelijke thema's wij willen werken. 
- Ritmiek: vervolgens gaan wij in kleinere teams met deze thema's aan de slag. Dit doen we in periodes van 6 tot 8 weken. 
- Retrospective: aan het eind van elke periode kijken we als team terug naar onze doelen en de samenwerking.
 
Instrumenten
Om effectief en opbrengstgericht aan de onderwijsdoelen te werken zetten wij vier instrumenten in: 

- De bord- en werksessie: de bordsessie is een wekelijkse, korte sessie, waarin we met elkaar de voortgang bespreken op onze doelen voor deze periode. Aansluitend gaan wij in een werksessie met de bijbehorende acties aan de slag.
- Gezamenlijk lesontwerp: de doelen die wij als team stellen vertalen we naar de lespraktijk. Samen gaan we aan de slag met het ontwerpen van lessen om van en met elkaar te leren. 
- Lesbezoek en feedback: of een verbeterd lesontwerp werkt, blijkt pas in de praktijk. Daarom observeren de leerkrachten de lessen bij elkaar. Doel van de observatie is te zien en te horen wat het effect van de les op leerlingen is.
- Stem van de leerling: de leerling of de student is de grootste inspiratiebron voor nieuwe doelen en acties. Zij kunnen bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering.