Vreedzame School

Vreedzame School

Wij zijn een vreedzame school!

Onze school is een Vreedzame School. Dit betekent dat wij een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap aanbieden. Wij beschouwen de groep en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en samen conflicten op te lossen. 

De Vreedzame School is opgebouwd uit zes blokken en in alle groepen zijn er wekelijks Vreedzame Schoollessen. Al het geleerde wordt gedurende de hele dag toegepast. Kinderen uit groep 6 t/m 8 zijn op geleid als mediator en lopen pleinwacht tijdens de pauzes.
 
Blok 1 - We horen bij elkaar 
Blok 2 - We lossen conflicten zelf op 
Blok 3 - We hebben oor voor elkaar
Blok 4 - We hebben hart voor elkaar
Blok 5 - We dragen allemaal een steentje bij
Blok 6 - We zijn allemaal anders