Dit is de Dick Bruna

Dit is de Dick Bruna

De beste wegwijzer is de leerling zelf

De Dick Brunaschool geeft goed onderwijs en biedt daarnaast alles wat kinderen nodig hebben om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Op onze school leren kinderen in een duidelijke structuur. Hun talenten worden gezien en ontwikkeld. Door de wereld te ontdekken en ontdekkend te leren, ontdekken ze wie ze zelf zijn. Ze worden gestimuleerd om zelf uitdagingen aan te gaan en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt onderwijs op maat gegeven en samen leren, samen werken en samen spelen staan centraal. Op de Dick Brunaschool gaan de kinderen met plezier naar school. Er is specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen waardoor een positief werkklimaat ontstaat (De Vreedzame School).
 
Leerlingen van de Dick Bruna
-  Hebben plezier
-  Ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
-  Voelen zich competent
-  Kunnen zelfstandig werken
-  Voelen zich veilig op school