YPE html>

Dick Brunaschool - Waar we voor staan

Waar we voor staan

Waar we voor staan

Veiligheid en structuur 

Wij zijn een vreedzame school. We zorgen goed voor elkaar! Het prettige klimaat op school biedt een goede basis om te leren en te groeien. Leerkrachten investeren in goede relaties met kinderen en halen eruit wat erin zit.


Vertrouwen in eigen kunnen

Door te weten wie je bent en wat je kunt, sta je sterker in je schoenen en groei je door naar de toekomst. Onze leerkrachten begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en helpen hen te worden wie ze zijn. Het onderwijs is gericht op het bevorderen van zelfstandigheid en autonomie.


Vaardigheden voor nu en later

Naast de basisvaardigheden wordt er veel aandacht gegeven aan leren leren, leren plannen en leren organiseren.  De Dick Brunaschool biedt een rijk onderwijsaanbod om kinderen voor te bereiden op hun toekomst.