Groter worden door klein te blijven

Groter worden door klein te blijven

Goed onderwijs maak je samen

Bij de zorg binnen onze school is het hele team betrokken, goed onderwijs maak je tenslotte samen. Teamleden hebben verschillende rollen. Wij onderscheiden bij ons op school de volgende rollen:

Leerkracht in de groep

Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van zorg gebeurt de hele dag in het lesgeven. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider.

Interne begeleiding

De intern begeleiders van de school hebben de taak de leerlingenzorg te coördineren. Het uitvoeren van de zorg vindt plaats op verschillende niveaus. In de klas past de leerkracht het onderwijs aan aan de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen. De interne begeleiding coacht leerkrachten en maakt samen met de leerkracht analyses van de leerontwikkeling van kinderen.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent begeleidt onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Tevens ondersteunen zij de leerkracht in het dagelijks handelen. Indien nodig wordt er vanuit team ondersteuning passend onderwijs extra begeleiding ingezet. Hier vindt u het schoolondersteuningsprofiel van de Dick Brunaschool.

Kindercoach

De kindercoach op school ondersteunt kinderen in een kortdurend traject bij het overwinnen van sociaal-emotionele problemen. 
De voorziening is laagdrempelig en op speelse en praktische manier krijgen kinderen zicht op hun kwaliteiten en leren ze zelf hun problemen op te lossen.
Voorafgaand aan coaching onderzoekt de coach wat het kind, de ouders en de leerkracht nodig hebben; als er aanleiding voor is wordt er doorverwezen naar andere zorgdisciplines.

Specialisten

Leerkrachten ontwikkelen zich bij ons op school ook tot specialisten. De specialisteren kunnen binnen hun vakgebied bijdragen aan een goede zorg. Bij ons op school werkt o.a. een rekenspecialist, een leesspecialist, een Vreedzame School specialist, een Snappetcoach, een orthopedagoog en een meer- en hoogbegaafheidsspecialist. 

Directie

De directie is eindverantwoordelijk voor de school. Heeft u behoefte aan meer informatie over onze leerlingenzorg, neemt u dan gerust contact op met de intern begeleiding en/of de directie van de school.