YPE html>

Dick Brunaschool - Een goede start op school

Een goede start op school

Een goede start op school

Hoe werkt het?

Aanmelden van leerlingen is het hele jaar mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie van de school. Tijdens een kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding en informatie over de school. Als u hierna kiest voor onze school, vult u het aanmeldformulier in. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.

Wanneer uit de aanmelding blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, wordt uw kind geplaatst op onze school. Deze plaatsing wordt definitief als de directeur het aanmeldformulier heeft ondertekend. Wanneer uw kind mogelijk extra ondersteuning nodig heeft, bespreekt de school samen met u welke ondersteuning dit betreft en hoe de school deze ondersteuning kan bieden. 
 

Kennismaken

Enige tijd voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de groepsleerkracht u uit voor een eerste kennismaking. De leerkracht laat uw kind de klas zien en spreekt met u een aantal wenochtenden af, zodat uw kind alvast kan wennen. De eerste schooldag is de eerste dag na de vierde verjaardag.
 

Inschrijving

Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit, wordt er contact opgenomen om informatie op te vragen. Bij leerlingen die tussentijds wisselen van school nemen wij contact op met de huidige school van uw kind(eren). Daarna besluiten wij kinderen wel of niet in te schrijven. Na inschrijving vragen wij een onderwijskundig rapport op van uw kind(eren).