Kennismaken met de school

Kennismaken met de school

Kom bij ons kijken en proef de sfeer!

 
Schooljaar 23-24 
De open dagen voor dit schooljaar zijn al geweest. Wanneer u uw kind toch wilt aanmelden, kunt u telefonisch contact opnemen met de directie. Wanneer u uw kind in schooljaar 23-24 wil laten starten is het belangrijk om te weten dat wij momenteel nog enkele plekken hebben in de groepen 3 t/m 5 van schooljaar 23-24. Voor de groepen 1/2 en 6 t/m 8 van schooljaar 23-24 werken wij met wachtlijsten.  
 
Schooljaar 24-25
De open dagen voor schooljaar 24-25 zijn inmiddels geweest.   
Voor het schooljaar 24-25 hebben wij nog plek in de groepen 4, 5 en 6. Zoekt u voor één van de andere groepen een plekje dan kunt u op de wachtlijst geplaatst worden. 
 
Schooljaar 25-26
De open dag voor schooljaar 25-26 heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor het schooljaar 25-26 hebben wij alleen nog plaats in de groepen 5, 6 en 7. Voor de overige groepen werken wij met wachtlijsten.
 
Schooljaar 26-27
De open dag voor schooljaar 26-27 plaatsvinden op maandag 4 november 2024 om 10.00 uur. Op deze ochtend zal ook de open dag zijn van basisschool TOV die met ons het gebouw deelt. U kunt dan dus beide scholen bezoeken.
U kunt zich voor deze open dag opgeven door een mail te sturen naar: 
directie.dickbrunaschool@stichtingklasse.nl  Wilt u ook de TOV bezoeken, dan kunt u zich daarvoor apart aanmelden bij de TOV.
 
 
Afspraken aanmelding

Wij streven ernaar om alle gezinnen een plek te bieden op onze school. Vanwege de grote vraag naar een plek op onze school, kunnen wij dit echter niet garanderen en hebben wij een aantal afspraken vastgesteld: 

  • Broertjes en zusjes van leerlingen die vanaf groep 1 op school zitten kunnen altijd worden ingeschreven. Voor broertjes en zusjes van zij-instromers geldt dit niet. 

  • Ouders/verzorgers kunnen hun kind voor één school aanmelden.  

  • Ouders/verzorgers dienen een week na de open dag het aanmeldformulier in te leveren.  

  • Wanneer blijkt dat we te veel aanmeldingen hebben worden de beschikbare plekken via een lotingsysteem ingevuld. Wij werken niet op volgorde van binnenkomst. Op deze manier heeft iedereen evenveel kans op een plek op een van de twee scholen. 

  • Op basis van postcode wordt het lotingsysteem georganiseerd. Gezinnen uit Park Triangel krijgen voorrang. 

  • Wanneer alle plekken zijn vergeven, stappen wij over op een wachtlijst. Ook dit gebeurt via een lotingsysteem. Wij werken niet op volgorde van binnenkomst. 

  • Wanneer niet alle plekken vergeven zijn, wordt er een extra open dag georganiseerd. 

  • Open dagen worden georganiseerd op volgorde van schooljaren.  

Aanmelden en inschrijven
Na de open dag krijgen alle ouders/verzorgers een aanmeldformulier mee naar huis. Wanneer u dit formulier inlevert is uw kind officieel aangemeld op school. Let op: aanmelding betekent geen garantie tot inschrijving. Alleen wanneer er genoeg plek is én wij aan de onderwijsbehoefte kunnen voldoen, kunnen wij overstappen tot inschrijving. Bij te weinig plek zal het lotingssysteem bepalen of uw kind(eren) daadwerkelijk worden ingeschreven. Alle ouders ontvangen hierover een bericht. In dit bericht staat vermeld of uw kind(eren) worden ingeschreven of op de wachtlijst komen te staan. 
 
Aanmeldformulier inleveren
Wij vragen ouders/verzorgers om binnen een week na de open dag het inschrijfformulier in te leveren op school. Dit kan in de brievenbus bij de hoofdingang (graag in een dichte envelop) of via de mail.