Vreedzame School en gezonde school

Vreedzame School en gezonde school

Beoordeeld met vignet ''Gezonde School''

Welbevinden
Onze school is een Vreedzame School. Dit betekent dat wij een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap aanbieden. Wij beschouwen de groep en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en samen conflicten op te lossen. Sociale competentie is een onderwijsdoel in het kader van burgerschapsvorming.

Om dit doel te bereiken, maken we gebruik van de lessen van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma dat er naar streeft om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen en conflicten zonder geweld oplossen.

De kern van de Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in conflictoplossing en het ontwikkelen van sociale competenties. Maar de Vreedzame School is meer dan een lesmethode: het is een visie en een aanpak waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Er worden leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in een democratische samenleving.

Deze goede aandacht op het welbevinden heeft geleid tot het vignet ''Gezonde School'' Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.  Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. 

Overzicht blokken Vreedzame School


Blok 1 - We horen bij elkaar 
Blok 2 - We lossen conflicten zelf op 
Blok 3 - We hebben oor voor elkaar
Blok 4 - We hebben hart voor elkaar
Blok 5 - We dragen allemaal een steentje bij 
Blok 6 - We zijn allemaal anders

Voeding
In januari 2022 zijn wij ook gestart met het thema voeding als Gezonde School. Een gezonde leefstijl heeft veel voordelen voor kinderen:
  • ze hebben minder kans op overgewicht
  • ze zijn minder vaak ziek
  • ze kunnen zich beter concentreren op school
  • ze hebben meer energie
  • ze zijn meer ontspannen en zitten lekkerder in hun vel
Samen met ouders en kinderen proberen we ook op het gebied van voeding een gezonde leefstijl te stimuleren. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.