Een goede start op school

Een goede start op school

Hoe werkt het?

Aanmelden
Het aanmelden van leerlingen is mogelijk op en na onze open dagen en avonden. Onder het kopje "Kennismaken - Open dag" kunt u meer informatie vinden over onze open dagen/avonden. 

Wanneer er een plek op onze school is voor uw kind(eren) én uit de aanmelding blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, wordt uw kind geplaatst op onze school. U ontvangt hierover een bericht van ons. Wanneer uw kind mogelijk extra ondersteuning nodig heeft, bespreekt de school samen met u welke ondersteuning dit betreft en hoe de school deze ondersteuning kan bieden. 
 
Kennismaken
Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de groepsleerkracht u uit voor een eerste kennismaking. De leerkracht laat uw kind de klas zien en spreekt met u een aantal wenochtenden af, zodat uw kind alvast kan wennen. De eerste schooldag is de eerste dag na de vierde verjaardag.
 
Warme overdracht
Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit, wordt er contact opgenomen om informatie op te vragen. Bij leerlingen die tussentijds wisselen van school nemen wij contact op met de huidige school van uw kind(eren). Daarna besluiten wij kinderen wel of niet in te schrijven. Na inschrijving vragen wij een onderwijskundig rapport op van uw kind(eren).