YPE html>

Dick Brunaschool - Uitstekende zorg

Groter worden door klein te blijven

Groter worden door klein te blijven

Bij de zorg binnen onze school is het hele team betrokken. Teamleden hebben verschillende rollen. Wij onderscheiden bij ons op school de volgende rollen:

Leerkracht in de groep

Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van zorg gebeurt de hele dag in het lesgeven. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider.

Interne begeleiding

De intern begeleiders van de school hebben de taak de leerlingenzorg te coördineren. Het uitvoeren van de zorg vindt plaats op verschillende niveaus. In de klas past de leerkracht het onderwijs aan aan de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen. De interne begeleiding coacht leerkrachten en maakt samen met de leerkracht analyses van de leerlingontwikkeling.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent begeleidt onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Tevens ondersteunen zij de leerkracht in het dagelijks handelen. Indien nodig wordt er vanuit team ondersteuning passend onderwijs extra begeleiding ingezet. Hier vindt u het schoolondersteuningsprofiel van de Dick Brunaschool.

Kindercoach

De kindercoach kijkt naar wat een leerling nodig heeft en stemt daar haar begeleiding op af.  Wanneer een leerling gaat geloven in zijn kwaliteiten, wordt de focus verschoven van 'probleem' naar zelfkennis. Vaak is het 'probleem'  dan geen probleem meer.


Directie

De directie is eindverantwoordelijk voor de school. Heeft u behoefte aan meer informatie over onze leerlingenzorg, neemt u dan gerust contact op met de intern begeleiding en/of de directie van de school.