Plusonderwijs

Plusonderwijs

Sommige kinderen hebben behoefte aan meer uitdaging op cognitief gebied. Het onderwijs voor deze kinderen wordt in de groepen compact aangeboden. Daarnaast krijgen zij een verrijkt en uitdagend aanbod binnen en buiten de groep.
 

Verrijking kleuteronderwijs

In de kleuterbouw signaleren wij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong aan de hand van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Dit protocol is geen vervangend systeem voor het meten van intelligentie, maar geeft wel op adequate wijze aan of en hoe het onderwijs en leerstofaanbod aangepast zou kunnen worden.
 

Verrijking groep 3 tot en met 8 een plusaanbod

Het plusaanbod is voor leerlingen vanaf groep 3 die opvallen door hun werkhouding en motivatie. Dit aanbod biedt extra verrijking buiten de groep. Onder schooltijd wordt gewerkt aan uitdagende projecten onder leiding van een plusspecialist. Deze projecten doen een beroep op het creatief denkvermogen, de analytische vaardigheden en het vermogen tot samenwerken. Selectie voor deze plusklas vindt plaats op basis van onderwijsbehoeften.