Open dag

Open dag

Kom bij ons kijken en proef de sfeer!

Open dag Park Triangel
Wat leuk dat u in de zoektocht naar een basisschool voor uw zoon of dochter op onze website terecht bent gekomen!

Op 6 november 2021 van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de Dick Brunaschool samen met CBS TOV een open dag voor schooljaar 2022-2023. Ouders/verzorgers die hun kind(eren) willen aanmelden voor een van de twee basisscholen die in Park Triangel staan zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden via: https://forms.office.com/r/0v5pCp70L4.

Dit betekent dat ouders/verzorgers met kind(eren) die vóór 31 juli 2019 geboren zijn zich kunnen aanmelden voor de open dag. Dit betekent dat ook zij-instromers welkom zijn (kinderen ouder dan 4 jaar). Let op: wij hebben alleen nog enkele plekken in groep 3 en 4.

Op deze dag krijgen ouders/verzorgers de gelegenheid om van 10.00 tot 12.00 uur beide scholen te verkennen en onderwijspersoneel en ouders vragen te stellen. Ook zal de directie van beide scholen middels een presentatie de visie en werkwijze van de school toelichten.
Wij streven ernaar om alle gezinnen een plek te bieden op onze basisschool. Vanwege de grote vraag naar een plek op onze school, kunnen wij dit echter niet garanderen en hebben wij een aantal afspraken vastgesteld:
  • Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten kunnen altijd worden ingeschreven.
  • Ouders/verzorgers kunnen hun kind voor één school aanmelden.
  • Ouders/verzorgers kunnen tijdens de open dag zelf of twee weken na de open dag het aanmeldformulier inleveren tijdens het vaste inlevermoment.
  • Via een lotingsysteem worden de beschikbare plekken ingevuld. Wij werken niet op volgorde van binnenkomst. Op deze manier heeft iedereen evenveel kans op een plek op een van de twee scholen.
  • Op basis van postcode wordt het lotingsysteem georganiseerd. Gezinnen uit Park Triangel krijgen voorrang.
  • Wanneer alle plekken zijn vergeven, stappen wij over op een wachtlijst. Ook dit gebeurt via een lotingsysteem. Wij werken niet op volgorde van binnenkomst.
  • Wanneer niet alle plekken vergeven zijn, wordt er een tweede open dag georganiseerd.
  • Open dagen worden georganiseerd op volgorde van schooljaren.
Aanmelden en inschrijven
Na de open dag krijgen alle ouders/verzorgers een aanmeldformulier mee naar huis. Wanneer u dit formulier inlevert is uw kind officieel aangemeld op de betreffende school. Let op: aanmelding betekent geen garantie tot inschrijving. Het lotingssysteem bepaalt of uw kind(eren) daadwerkelijk worden ingeschreven. Alle ouders ontvangen hierover een bericht. In dit bericht staat vermeld of uw kind(eren) worden ingeschreven of op de wachtlijst komen te staan.

Overzicht open dag en inlevermomenten
Open dag schooljaar 2022-2023: 6 november 2021 van 10.00 tot 12.00 uur
*Voor kinderen met een geboortedatum tot 31 juli 2019
Inlevermoment schooljaar 2022-2023: 19 november 2021 van 08.00 tot 09.00 uur

Indien er in de komende maanden meer ruimte ontstaat, bestaat de mogelijkheid om nog een open avond te organiseren voor leerlingen die starten in het schooljaar 2022-2023. Wij zullen dit via onze website communiceren.

Voor leerlingen die starten in het schooljaar 2023-2024 zullen er dit schooljaar nog twee open dagen/avonden worden georganiseerd om uw kind(eren) aan te melden. Dit zullen wij rond december 2021 via onze website communiceren.