Open dag

Open dag

Kom bij ons kijken en proef de sfeer!

De Dick Brunaschool organiseert vanaf oktober 2021 open dagen. De grote vraag naar een plek op onze basisschool zorgt ervoor dat we iedereen een even grote kans willen geven om onze school in praktijk te ervaren en kinderen aan te melden. Onderstaand wordt toegelicht hoe u zich aan kunt melden voor de open dag en welke afspraken wij hanteren met betrekking tot aanmelding en inschrijving.
 
Schooljaar 22-23
De open dagen voor dit schooljaar zijn al geweest. Wanneer u uw kind toch wilt aanmelden, kunt u telefonisch contact opnemen met de directie. Wanneer u uw kind in schooljaar 22-23 wil laten starten is het belangrijk om te weten dat wij momenteel nog enkele plekken hebben in de groepen 3 en 4 van schooljaar 22-23. Voor de groepen 5 t/m 8 van schooljaar 22-23 werken wij met wachtlijsten. 
 
Schooljaar 23-24 
De open dagen voor dit schooljaar zijn al geweest. Wanneer u uw kind toch wilt aanmelden, kunt u telefonisch contact opnemen met de directie. Wanneer u uw kind in schooljaar 23-24 wil laten starten is het belangrijk om te weten dat wij momenteel nog enkele plekken hebben in de groepen 3, 4 en 5 van schooljaar 23-24. Voor de groepen 1-2 en 6 t/m 8 van schooljaar 23-24 werken wij met wachtlijsten. 
 
Schooljaar 24-25
De open dag voor schooljaar 24-25 zal plaatsvinden op vrijdag 14 oktober om 10.00 uur.
U kunt zich voor deze open dag opgeven door een mail te sturen naar:
directie.dickbrunaschool@stichtingklasse.nl
 
Afspraken aanmelding
Wij streven ernaar om alle gezinnen een plek te bieden op een van de twee basisscholen. Vanwege de grote vraag naar een plek op onze scholen, kunnen wij dit echter niet garanderen en hebben wij een aantal afspraken vastgesteld:
  • Broertjes en zusjes van leerlingen die vanaf groep 1 op school zitten kunnen altijd worden ingeschreven. Hiervoor zijn twee aparte momenten in het jaar gereserveerd. Voor broertjes en zusjes van zij-stromers geldt dit niet.
  • Ouders/verzorgers kunnen hun kind voor één school aanmelden.
  • Ouders/verzorgers dienen een week na de open dag het aanmeldformulier in te leveren. 
  • Via een lotingsysteem worden de beschikbare plekken ingevuld. Wij werken niet op volgorde van binnenkomst. Op deze manier heeft iedereen evenveel kans op een plek op een van de twee scholen.
  • Op basis van postcode wordt het lotingsysteem georganiseerd. Gezinnen uit Park Triangel krijgen voorrang.
  • Wanneer alle plekken zijn vergeven, stappen wij over op een wachtlijst. Ook dit gebeurt via een lotingsysteem. Wij werken niet op volgorde van binnenkomst.
  • Wanneer niet alle plekken vergeven zijn, wordt er een extra open dag georganiseerd.
  • Open dagen worden georganiseerd op volgorde van schooljaren. 
Aanmelden en inschrijven
Na de open dag/avond krijgen alle ouders/verzorgers een aanmeldformulier mee naar huis. Wanneer u dit formulier inlevert is uw kind officieel aangemeld op de betreffende school. Let op: aanmelding betekent geen garantie tot inschrijving. Alleen wanneer er genoeg plek is én wij aan de onderwijsbehoefte kunnen voldoen, kunnen wij overstappen tot inschrijving. Bij te weinig plek zal het lotingssysteem bepalen of uw kind(eren) daadwerkelijk worden ingeschreven. Alle ouders ontvangen hierover een bericht. In dit bericht staat vermeld of uw kind(eren) worden ingeschreven of op de wachtlijst komen te staan.
 
Beschikbaarheid
We zien dat veel gezinnen een plekje zoeken op de Dick Brunaschool. Dit zorgt er helaas voor dat wij voor dit schooljaar in de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 geen plek meer hebben voor nieuwe leerlingen. Wanneer u uw kind aanmeldt voor een van deze groepen komt het automatisch op de wachtlijst te staan. Wanneer er een plekje vrijkomt zal er middels een lotingsysteem bepaalt worden welke leerling een plekje krijgt. 

Aanmeldformulier inleveren
Wij vragen ouders/verzorgers om een week na de open dag het inschrijfformulier in te leveren op school. Dit kan in de brievenbus of door het formulier persoonlijk af te geven op school. Wij vragen ouders verzorgers het aanmeldformulier in een dichte envelop te doen en op de envelop duidelijk de datum van de open dag te vermelden.