Open dag

Open dag

Kom bij ons kijken en proef de sfeer!

Open dag en avond Park Triangel - schooljaar 2023-2024
CBS TOV en de Dick Brunaschool organiseren een open dag en avond voor schooljaar 2023-2024: *Onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Ouders/verzorgers die hun kind(eren) willen aanmelden voor een van de twee basisscholen die in Park Triangel staan zijn van harte welkom.

Dit betekent dat ouders/verzorgers met kind(eren) die vóór 31 juli 2020 geboren zijn zich kunnen aanmelden voor de open dag/avond.

Op de open dag krijgen ouders/verzorgers de gelegenheid om van 08.30 tot 12.15 uur beide scholen te verkennen en de scholen in bedrijf te zien. Ook zal de directie van beide scholen middels een presentatie de visie en werkwijze van de school toelichten (11.30 tot 12.15 uur).

Op de open avond zal de directie van beide scholen middels een presentatie de visie en werkwijze van de school toelichten en is er ruimte om de scholen te verkennen.

Wij streven ernaar om alle gezinnen een plek te bieden op een van de twee basisscholen. Vanwege de grote vraag naar een plek op onze scholen, kunnen wij dit echter niet garanderen en hebben wij een aantal afspraken vastgesteld:
  • Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten kunnen altijd worden ingeschreven. Hiervoor zijn twee aparte momenten in het jaar gereserveerd.
  • Ouders/verzorgers kunnen hun kind voor één school aanmelden.
  • Ouders/verzorgers kunnen tijdens de open dag zelf of twee weken na de open dag het aanmeldformulier inleveren tijdens het vaste inlevermoment.
  • Via een lotingsysteem worden de beschikbare plekken ingevuld. Wij werken niet op volgorde van binnenkomst. Op deze manier heeft iedereen evenveel kans op een plek op een van de twee scholen.
  • Op basis van postcode wordt het lotingsysteem georganiseerd. Gezinnen uit Park Triangel krijgen voorrang.
  • Wanneer alle plekken zijn vergeven, stappen wij over op een wachtlijst. Ook dit gebeurt via een lotingsysteem. Wij werken niet op volgorde van binnenkomst.
  • Wanneer niet alle plekken vergeven zijn, wordt er een tweede open dag georganiseerd.
  • Open dagen worden georganiseerd op volgorde van schooljaren.
Aanmelden en inschrijven
Na de open dag/avond krijgen alle ouders/verzorgers een aanmeldformulier mee naar huis. Wanneer u dit formulier inlevert is uw kind officieel aangemeld op de betreffende school. Let op: aanmelding betekent geen garantie tot inschrijving. Het lotingssysteem bepaalt of uw kind(eren) daadwerkelijk worden ingeschreven. Alle ouders ontvangen hierover een bericht. In dit bericht staat vermeld of uw kind(eren) worden ingeschreven of op de wachtlijst komen te staan.

Overzicht open dag en inlevermomenten
Open dag schooljaar 2023-2024: 18 februari 2022 van 08.30 tot 12.15 uur
*Voor kinderen met een geboortedatum voor 31 juli 2020
Inlevermoment schooljaar 2023-2024: 25 februari 2022 van 08.00 tot 09.00 uur
Open avond schooljaar 2023-2024: 7 april 2022 van 19.30 tot 20.30 uur
*Voor kinderen met een geboortedatum voor 31 juli 2020
Inlevermoment schooljaar 2023-2024: 15 april 2022 van 08.00 tot 09.00 uur

Voor leerlingen die starten in het schooljaar 2024-2025 zullen er volgend schooljaar twee open dagen/avonden worden georganiseerd om uw kind(eren) aan te melden. Dit zullen wij rond mei 2022 via onze website communiceren.