YPE html>

Dick Brunaschool - Meer speerpunten

Wat wij onze leerlingen ook nog bieden

Wat wij onze leerlingen ook nog bieden

Creatief circuit

Alle kinderen beleven veel plezier aan ons creatief circuit. Wekelijks werken de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 een uur aan een uitdagende, creatieve opdracht. In kleine groepjes, bestaande uit kinderen van verschillende leeftijden, rouleren zij langs verschillende activiteiten als muziek, drama, tekenen, handvaardigheid en techniek.
 

Met woorden in de weer

Woorden zijn erg belangrijk in het onderwijs; je hebt woorden nodig om elkaar te begrijpen en om kennis te verwerven. Woordenschatonderwijs neemt een heel belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Het loopt als een rode draad door alle klassenactiviteiten en vakken heen in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Het aanbieden van de woorden gebeurt volgens een vast patroon.

Vooraf wordt een aantal moeilijke woorden uit de lessen geselecteerd. Deze worden uitgebeeld en/of uitgelegd. Dit gebeurt met behulp van een toneelstukje of een filmpje, maar ook door woorden te zoeken die bij het woord horen. Deze woorden worden op de woordenmuur geplaatst. Doordat kinderen de woorden al begrijpen, snappen ze de les beter.
 

Peuterspeelzaal Hummelhonk

In de school vindt u Hummelhonk. Deze peuterspeelzaal werkt aan het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige leiding. Hummelhonk is betrokken bij onze schoolactiviteiten. Hierdoor is er een goede doorgaande lijn. Hummelhonk is dagelijks geopend  van 8.30 tot en met 12.00 uur. Meer informatie kunt u vinden via Peuterspeelzalen Waddinxveen, afdeling planning & plaatsing: 0182 - 689 896 of info@quadrantkindercentra.nl