YPE html>

Dick Brunaschool - Communicatie

Goed op de hoogte

Goed op de hoogte

We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de school. Het is goed dat de ouders horen hoe hun kind functioneert op school. Andersom vinden wij het ook fijn om op de hoogte te worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen thuis, die invloed hebben op het welzijn van het kind. Immers: opvoeden doen we samen! Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind.
 

Contact met de leerkracht

Aan het begin van het schooljaar houden we in elke groep een informatieavond voor de ouders. De ouders worden uitgenodigd in de groep van hun kind en krijgen van de groepsleerkracht informatie over wat er gedurende het schooljaar zoal aan bod komt tijdens de lessen. Ook kunt u op deze avond nader kennis maken met de leerkracht. Ook worden aan het begin van het schooljaar ouders van nieuwe leerlingen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

In oktober vindt er een voortgangsgesprek plaats. Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport van de leerkracht, in februari en juni. Hierin worden vorderingen van de kinderen in diverse vakgebieden aangegeven. Tevens worden de Cito-toetsuitslagen vermeld. Naar aanleiding van dit rapport worden de ouders uitgenodigd om hierover te spreken met de leerkracht. Mocht u gedurende het jaar vragen hebben aan de leerkracht van uw kind(eren) of zich zorgen maken over uw kind(eren), dan bent u uiteraard van harte welkom.
 

Informatievoorziening

Wij maken gebruik van Mijnschoolinfo, een online communicatieplatform voor het onderwijs. Op dit platform verschijnt wekelijks informatie over de groepen en over de school. Iedere maand verschijnt de nieuwsbrief voor alle ouders via dit platform. Zo houden wij u op de hoogte van de activiteiten die op school plaatsvinden. Onze school is actief op Facebook!