Continurooster

De schooltijden
 
   maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag
Groep 1-4  8.30-14.00  8.30-14.00  8.30-12.15  8.30-14.00  8.30-14.00
Groep 5-8  8.30-14.00  8.30-14.00  8.30-14.00  8.30-14.00  8.30-14.00
 
Bij de keuze voor dit rooster is gekeken naar ervaringen van andere scholen binnen en buiten Stichting Klasse. Onze keuze is mede op deze ervaringen gebaseerd. De keuze is in overleg met de MR gemaakt. De volgende punten hebben zwaar meegewogen:
 • Meer rust en regelmaat op school. Daardoor een betere concentratie voor de leerlingen.
 • Minder opstartproblemen in de middag.
 • Meer continu´teit door een kortere pauze, hierdoor blijven kinderen goed in het leerritme.
 • Betere spreiding van werk-/leermomenten door de week.
 • Hogere kwaliteit van het onderwijs door effectievere lestijd voor kinderen en meer voorbereidingstijd voor leerkrachten.
 • Studiemomenten team bijna allemaal in de middagen. Hierdoor geen extra vrije dagen (volgend jaar maar 1 dag i.v.m. studiemoment Stichting Klasse).
 • Elke dag langere speeltijd na schooltijd met meer uitdaging en mogelijkheden voor ontwikkeling op andere gebieden. De  BSO sluit hier op aan en heeft een gevarieerd  aanbod ontwikkeld.
 • Minder haal- en brengmomenten. Dit verhoogt de verkeersveiligheid.Op de website kunt u het invoeringsplan continurooster vinden. Hierin kunt u lezen hoe het continurooster op onze school is georganiseerd.
  Binnen het continurooster hebben we gekozen voor een kortere schooldag  op woensdag voor de leerlingen van groep 1-4. Veel ouders hebben in de peiling die in januari/februari 2015 is gehouden aangegeven hier een voorkeur voor te hebben.

  Met kinderopvang Humanitas is een goed aanbod ontwikkeld dat past bij het continurooster. Er is gekeken naar het aansluiten op de schooltijden en naar de kosten van de BSO.
        Hier vindt u de afspraken die gemaakt zijn voor tijdens het eten en drinken.