Introductie van de school
 
De school
De Dick Brunaschool is in 1994 ontstaan uit een fusie van de Leon van Gelderschool, de Jan Ligthartschool en de Annie M.G. Schmidtschool. De school is gehuisvest op de Sperwerhoek samen met peuterspeelzaal Hummelhonk en BSO de Boomhut.
   
Visie
De Dick Brunaschool geeft goed onderwijs in de basisvaardigheden.
Er is een doorgaande leerlijn waarbij alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hun mogelijkheden past (handelingsgericht).

Op de Dick Brunaschool gaan de leerlingen met plezier naar school.
Er is specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind waardoor een positief werkklimaat ontstaat (Vreedzame School). De leerlingen leren zelfstandig te werken en te handelen. Daarnaast leren de leerlingen samen te werken. 

Ouders en leraren zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Ouders worden nauw betrokken bij het onderwijs.

Ook met de scholen uit de Stichting Klasse wordt nauw samengewerkt. De Dick Brunaschool heeft OBS de Venen als samenwerkingsschool. Zij zijn uitgeroepen tot excellente school.
Excellente school werkt samen met Dick Brunaschool

 

Identiteit
De Dick Brunaschool is een openbare school, d.w.z. dat alle leerlingen hier van harte welkom zijn, zonder onderscheid te maken naar godsdienst of levensovertuiging. 
Het liefst vormt de school een afspiegeling van onze veelzijdige maatschappij om met en van elkaar te leren.

Iedereen wordt geaccepteerd en men heeft begrip en respect voor de mening van de ander. Dit geldt voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten, medewerkers en ouders. Openbaar onderwijs geeft op deze manier een goede voorbereiding op de huidige samenleving.


Groepen.
We werken op onze school op basis van een flexibel leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. dat de kinderen op leeftijd worden ingedeeld in groepen.